Verzending

Alle artikelen worden door ons wereldwijd verzonden. Van zodra een betaling binnenkomt wordt de verzending klaargemaakt en grondig verpakt en onmiddellijk uitgevoerd met de nodige zorgen. Alle alcoholtesters worden zelfs met Taxipost Secur verzonden binnen België. De verzending van deze alcoholtesters naar het buitenland gebeurt per aangetekend schrijven. Alle andere artikelen worden met Bpost verzonden. De go-carts en de trampolines worden in pakketvorm afgeleverd, tenzij optioneel de montage aangekocht werd. Hierbij de voordelen van Taxipost Secur dat wordt gebruikt voor het verzenden van alle professionele alcoholtesters in België:

 • Uw pakket wordt de volgende werkdag door de postbode bij de geadresseerde aangeboden.
 • U bent verzekerd tot 500,00 € in geval van verlies of schade voor de waarde van uw pakketten en tot 15,00 € voor uw documenten.
 • Bij levering van uw pakket, wordt er door de ontvanger afgetekend voor ontvangst van uw pakket. U kunt de handtekening online nakijken. .
 • Elk pakket heeft een unieke streepjescode die u bezorgd kan worden na betaling aan Perluso Webshop. Dankzij de online Track & Trace -applicatie kunt u dan uw pakket op elk ogenblik volgen.
 • Bent u niet thuis wanneer de postbode langskomt, dan kan u telefonisch een tweede aanbieding vragen of het pakket binnen de 14 dagen in het postkantoor of PostPunt afhalen.
 • Wij hebben een bewijs van afgifte.

Leveringen van professionele alcoholtesters naar het buitenland worden steeds per aangetekend schrijven verzonden. Dat verzekert een vlekkeloze aflevering van uw aankoop. Hierbij de voordelen: Kilopost Standard is een voordelige oplossing voor ons zendingen van minder dan 2 kg. De levering gebeurt tussen de 4 en de 10 werkdagen, in 190 bestemmingen. We combineren steeds onze Kilopost Standard zendingen met aangetekend schrijven wat ons een ontvangstbewijs aflevert nadat de zending aan de koper werd overhandigd.

Privacyverklaring en Security

P-Projects BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht Guy Platteau via info(at)perluso.be  

Verwerkingsdoeleinden

P-Projects BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met P-Projects BV verbonden zijn of met enige andere partner van P-Projects BV; P-Projects BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info(at)perluso.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Verzendings- en terugstuurbeleid

DOWNLOAD HIER EEN HERROEPINGSFORMULIER

Uw recht om de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van het verkoop afziet. De goederen dienen (ongeopend) te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving ( Bijv. 3 werkdagen ). U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen. Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendingskosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel. Perluso kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de plastic verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

 • Indien u een artikel wenst terug te sturen, gelieve volgende richtlijnen te volgen :
 • Stuur ons het artikel gefrankeerd terug per gewone post met een kopie van uw factuur (plus eventuele email) en de originele verpakking. Teneinde de terugbetaling te kunnen uitvoeren, gelieve eveneens uw rekeningnummer te vermelden. Bij ontvangst van uw retour maken wij een interne kredietnota en wordt het bedrag zo snel mogelijk teruggestort.
 • Het retouradres is P-Projects BV, Klein-Harelbekestraat 6, B-8531 Hulste.
 • U kan ook artikelen aangetekend terugzenden. In geval van terugbetaling worden echter enkel de verzendingskosten van het pak terugbetaald alsof het een gewone verzending aan het geldende posttarief betreft.
 • Neem er a.u.b. nota van dat wij uw verzendingskosten enkel terugbetalen indien u niet het artikel ontving dat u bestelde of indien het beschadigd bij u aankwam. P-Projects BV kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de plastic verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.
 • P-Projects BV kan niet overgaan tot het ruilen van artikelen. Indien u een ontvangen artikel wil omruilen met een ander dat u op onze site gevonden hebt, maak dan een afzonderlijke bestelling voor het nieuwe artikel en stuur het ongewenste terug binnen de 7 dagen na ontvangst.

Indien het ongewenste artikel nog in bestelling staat, dient u eerst uw bestelling te annuleren, vooraleer over te gaan tot de bestelling van het nieuwe artikel.

Bestelling plaatsen

Om een product aan te kopen moet u zich registreren ofwel uw aankoop verrichten als gast. Registreren kan heel eenvoudig, volg de stappen en vul de gevraagde gegevens in. Deze gegevens worden door ons heel streng beheerd en worden geenszins aan derden doorgespeeld. Wij hebben nu eenmaal de contactgegevens nodig om de factuur te kunnen maken en de verzending naar het juiste adres uit te voeren.

Betalen

Betalen kan aan:
Perluso Webshop (P-Projects BV)
Klein-Harelbekestraat 6
B-8531 Hulste

Via Paypal
Via uw credit-card, mastercard, VISA, Bancontact, Direct ebanking.com, Giropay, Mister Cash, iDeal, …
Via een overschrijving

Op KBC Rekeningnummer | 738-0114903-77 voor onze Belgische klanten
Op IBAN rekeningnummer | BE80 7380 1149 0377 met BIC nummer | KREDBEBB voor onze klanten uit andere Europese landen.

Verzakingsbeding

“De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop,
zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen
vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

Verpakking

De alcoholtesters worden discreet verpakt en verzonden nadat de betaling is ontvangen. Geen melding van wat de inhoud van het pakje is. Enkel onze identificatiegegevens zijn op de verpakking aangebracht. Zo hoeft niemand te weten wat u besteld heeft. De Go-carts en de trampolines worden in zorgvuldig verpakte dozen afgeleverd die een grote bescherming van de inhoud verzekeren.


Onlinegeschillenbeslechting