Kalibratie & After Sales

Perluso wet calibration

 

 

 

 


KALIBRATIE

Kalibratie is het controleren en bijsturen van de nauwkeurigheid van een alcoholtester door het vergelijken van de weergegeven resultaten met een bekende waarde. Bijvoorbeeld, er wordt een gekende 0,5 promille BAC alcoholconcentratie geblazen door een alcoholtester, het apparaat wordt bijgeregeld om ervoor te zorgen dat de juiste weergave van 0,5 promille op het scherm wordt weergegeven.
Het is belangrijk om alcoholtesters periodiek te kalibreren om de nauwkeurigheid te behouden.

Net als elk andere analyse-instrument moeten alcoholtesters gekalibreerd worden om hun nauwkeurigheid te garanderen. Kalibratie komt veroudering van de sensor en andere cruciale onderdelen ten goede. We raden u sterk aan uw alcoholtester één keer per jaar te kalibreren of eerder.

Hoe vaak kalibreren?
Het varieert afhankelijk van het model en het gebruik ervan, maar er wordt aanbevolen AlcoSafe/AlkoSure/AlcoFind/Dräger alcoholtesters om de 300/500 tests of ten minste een keer per jaar (wat het eerst komt) te kalibreren (afhankelijk van het model). Ook als een groot aantal "hoge positieve" (hoge alcoholconcentratie) waarden gemeten worden door het apparaat, kan het nodig zijn om de kalibratie veel eerder uit te voeren dan normaal aanbevolen.

Wat doen we?
* We voeren een functionele test uit
* We testen het toestel en kalibreren het voor het hele testbereik
* We gebruiken hiervoor goedgekeurde geautomatiseerde DOT "Wet Bath Simulators"
* We voeren een volledig onderhoud uit
* Er wordt een kalibratieverslag opgemaakt
* We zenden uw gekalibreerde alcoholtester terug per post

Perluso gas calibration

 

 

 

 

 

Hoe kan ik mijn toestel terugsturen voor kalibratie?

* Koop een kalibratie coupon voor uw specifiek apparaat, na betaling ontvangt u een digitale factuur per mail
* Stuur het apparaat terug naar ons samen met een afdruk van de digitale factuur
* Stuur geen mondstukken, noch batterijen, noch verpakking. Best in een gebubbelde omslag
* Beschrijf enige of alle andere eventuele problemen in detail
* Stuur bij voorkeur aangetekend op

Wat gebeurt er als blijkt dat mijn tester defect is en moet gerepareerd worden?
Als na de kalibatie blijkt dat uw toestel defect is dan zullen we steeds contact met u opnemen, zeggen wat de eventuele herstellingskosten zijn. We zullen nooit starten met de herstelling zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Mocht u akkoord gaan met de herstelling, dan wordt het toestel u teruggestuurd nadat de betaling van de herstellingskosten is uitgevoerd.

Bij aankoop van een nieuw toestel van gelijke waarde of hoger worden de kalibratiekosten terugbetaald.

Periodieke kalibratie zorgt voor nauwkeurigheid

Wij bevelen aan om uw alcoholtesters elk jaar te kalibreren, dat geeft de beste meetresultaten.

 

VERVANGEN VAN BATTERIJ

Wij kunnen voor u de batterij vervangen indien u dit liever niet zelf doet. Het gaat dan vooral over het vervangen van de batterij van de Dräger A3820. U kan hiervoor een voucher bestellen in onze webshop.